Gleðjumst allsgáð!

1.
Viðhorf foreldra hafa mikil áhrif á vímuefnaneyslu barna.

Vinnum gegn neyslu vímuefna meðal barna og ungmenna með því að sýna árvekni:
– Kaupum ekki áfengi fyrir
börn og unglinga
– Styðjum börn og ungmenni
til þroskandi og uppbyggilegra viðfangsefna
– Verjum tíma með börnum
okkar
– Verum góðar fyrirmyndir

– Tökum skýra afstöðu gegn
vímuefnaneyslu barna

Rannsóknir sýna að tengsl eru á milli ýmissa neikvæðra hliða áfengis- og vímuefnaneyslu og þess að hefja neyslu áfengis á unga aldri.
Áfengisneysla eykst verulega frá vori síðasta bekkjar í grunnskóla og fram
á haust fyrsta bekkjar í framhaldsskóla:
– Meiri líkur eru á
vandamálum í æsku, s.s. samskiptavanda við foreldra og fjölskyldu
– Meiri líkur eru á
vandamálum tengdum námi og skólagöngu
– Meiri líkur eru á neyslu
ólöglegra vímuefna
– Meiri líkur eru á
misnotkun og mikilli og skaðlegri áfengisneyslu á fullorðinsaldri

2.
Akstur undir
áhrifum áfengis
eða vímuefna er ein af
þremur algengustu orsökum banaslysa í umferðinni. Auk þess verða margir fyrir alvarlegu heilsutjóni, jafnvel ævarandi örorku, vegna ölvunaraksturs:
– Ökumenn hafið í huga að
ekki er hægt að flýta fyrir niðurbroti vínanda í blóði með neinum hætti
– Kaffidrykkja, köld sturta,
líkamsæfingar eða annað slíkt leiðir ekki til þess að það renni hraðar af fólki
– Ófrávíkjanleg regla ætti
að vera að aka aldrei undir áhrifum vímugjafa
– Geymum bílinn heima, fáum far með einhverjum sem er allsgáður eða tökum
leigubíl
– Setjumst aldrei í bíl með bílstjóra
undir áhrifum vímuefna
– Tilkynnum vímuakstur til
lögreglu

3.
Ölvun og vímuástand
slævir dómgreind,
dregur úr hæfni til að draga ályktanir og hugsa rökrétt.
– Vímuð manneskja getur orðið sjálfum sér og öðrum til mikils ama og verið
hættuleg

– Vímuástand býður margs
konar hættu heim og auknum líkum á slysum og ofbeldi

Sýnum ábyrgð og árverkni á
hátíðum sumarsins


Verkefnið, Gleðjumst allsgáð í sumar, hóf göngu sína árið 2012 og hefur síðan þá beinst að þrem þáttum vímuefnaneyslu yfir sumartímann:

1. Unglingadrykkja
2. Ölvunarakstur
3. Ölvun á almannafæri

Hvatningaborðar verkefnisins eru birtir á samfélagsmiðlum og veffréttaveitum og vísa á heimsíðuna þar sem fólk er hvatt til árvekni og ábyrgðar yfir sumartímann.

Hvataborðar 2023:

Þeir sem styrkja verkefnið sumarið 2023