Hið sígilda Hættuspil fjallar um lífshlaup ungs fólks frá fermingaraldri og fram á fullorðinsár. Takmarkið í spilinu er að ná sem mestum þroska í lífinu og forðast þær hættur sem kunna að leynast á leiðinni.

Hugmyndin að baki Hættuspili er í fyrsta lagi sú að nálgast ungt fólk á þeirra eigin forsendum með spili sem er skemmtilegt og fjörug, en innhaldi jafnframt mjög skýr skilaboð varðandi skaðsemi fíkniefna. Með því að koma boðskaðanum í gegnum spilakerfið sjálft (á mjög skemmtilegan hátt) í stað þess að vera með beinan áróður eða boð og bönn eykur það líkurnar að unglingarnir sem spila spilið verði móttækilegri fyrir boðskapnum.

Í öðru lagi er fjölskylduspil frábær umræðuvettvangur þar sem öll fjölskyldan getur komið saman og rætt þau málefni sem koma fyrir í spilinu sem undir venjulegum kringumstæðum kynni að vera erfitt að koma orðum að

Fæst hjá versluninni Spilaborg