You are currently viewing Áfengissala stóraukist frá 1989

Áfengissala stóraukist frá 1989

Mælt í hreinum vínanda á íbúa 15 ára og eldri var áfengissala á Íslandi 4,3 lítrar árið 1980, 5,5 lítrar árið 1989, um 6,1 lítir 2000, 7,50 lítrar árið 2016 og árið 2021 8,2 lítrar. Áfengissalan hefur því aukist um nær 80% milli áranna 1980 og 2022 sé horft til alkóhóllítra á íbúa 15 ára og eldri.

Áfengissalan fór hægt vaxandi á árunum 1980–1988 en jókst umtalsvert árið1989 þegar sala bjórs var heimiluð frá 1. mars hér á landi. Dró síðan úr henni en frá árinu 1994 fór hún stigvaxandi fram til ársins 2007 þegar hún varð hvað mest. Í kjölfarið minnkaði áfengisneysla aftur í nokkur ár en jókst á ný og var mest árið 2021, 8,2 alkóhóllítrar á íbúa 15 ára og eldri.

Mælt í hreinum vínanda á íbúa 15 ára og eldri var sala bjórs 4,3 lítrar árið 2021, neysla léttra vína 2,5 lítrar og neysla sterkra drykkja 1,4 lítrar. Bjór er þannig vel yfir helmingur alls áfengis.

Mikil breyting varð á áfengissölu í kjölfar þess að sala á bjór hófst. Árið 1988 var hlutur sterkra drykkja 77% og léttra vína 23% mælt í hreinum vínanda. Árið 1989 fór hlutur sterkra drykkja niður í 52% og hlutur léttra vína í 14% en sala bjórs varð 34% af heildarsölu áfengis í alkóhóllítrum talið þó einungis hafi verið um 10 mánaða sölu að ræða. Hlutur bjórs minnkaði lítillega næstu árin en jókst síðan jafnt og þétt og hefur verið um og yfir helmingur heildarsölu áfengis í alkóhóllítrum um langt skeið. Árið 2000 var bjór 49% seldra alkóhóllítra, létt vín 22% og sterk vín 29%. Síðustu árin hefur hlutur bjórs aukist enn frekar og var 57% áætlaðrar heildarsölu árið 2016. Á sama tíma hefur dregið verulega úr sölu sterkra drykkja og er hlutur þeirra nú tæplega 16%. Neysla léttra vína minnkaði einnig við tilkomu bjórsins en jókst síðan aftur og hafa létt vín verið 26–29% af áætlaðri heildarneyslu mælt í hreinum vínanda síðustu árin (28% árið 2016).

Áfengisneysla Íslendinga hefur aukist á síðustu áratugum og var árið 2020 9,1% meiri en árið 2010. Heildarsala áfengis árið 2022 var 2.417 þúsund alkóhóllítrar, en þeir voru aðeins 1.708 þúsund árið 2010.

Heimild: Fjármála- og efnahagsráðuneytið, ÁTVR og Hagstofa Íslands

Deila